Reklam och information

Här ser ni ett urval av mina illustrationer och teckningar för reklam och information.
Vi ritar på Er begäran t.ex. om ni skall hålla föredrag och behöver OH-bilder.
Nedan ser ni några exempel.